Yüksek Enflasyon ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Yüksek Enflasyon ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

03/30/2020 0 Yazar: bilgisitem

Enflasyon, en basit haliyle devamlı olan fiyat artışı yüzünden paranın değer kaybına uğraması olarak tanımlanmaktadır. Bunun sonucunda tüm tüketicilerin alım gücünü azalmaya başlar. Yüksek enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri tüketicilere, paranın değer kaybı yaşaması ve alım gücünün azalması gibi sonuçlarla doğrudan yansımaktadır.

Enflasyon ekonomi açısından ülkelerin tercih ettiği bir olay değildir. Enflasyonun genel düzeyde seyretmesi büyük önem taşımaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde yatırımcılar yatırım yapmaktan, üreticiler üretim yapmaktan ve tüketiciler ise tüketim yapma konusunda çekimser davranır. Piyasada yaşanılan çalkantı ve belirsizlik yüzünden hiçbir birey kendini riske atmak istemez.

Enflasyon yüksekliği çok fazla kaynağa sahip olmayan ve nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerde daha sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde enflasyon oranları düşük , gelişmekte olan ve gelişememiş ülkelerde ise bu oran yüksektir. Ülkeler enflasyonla mücadele edebilmek adına enflasyonun nedenlerini araştırıp gerekli tedbir ve önlemleri almaya çalışırlar.

 

Yüksek Enflasyonun Etkileri

 

  • Yüksek enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri dar gelirli ve sabit gelirli aileleri daha fazla etkilemektedir. Çünkü yükselen enflasyonda paranın değeri azalmakta ve alım gücü her geçen gün düşüş göstermektedir.
  • Altın ve döviz borcu olanlar ödemekte zorluk yaşayabilirler. Çünkü Türk lirası, döviz ve altın karşısında değer kaybına uğramıştır.
  • Ülke dış borçlarını ödemekte zorluk yaşayabilir çünkü bu ödemeler dolar ve euro cinsinden yapılmaktadır.
  • İnsanlar ellerinde bulunan Türk liralarını elinden çıkartmak ister bu yüzden para daha fazla değer kaybına uğrar.
  • Bankalar faiz oranları yükseltme yoluna giderler. Bunun nedeni ise paranın kaybolan değerini garantiye almak istemeleridir. Bu durum yatırım oranlarınında azalmasına neden olmaktadır. Çünkü yatırım yapacak kişiler böyle bir durumda kendini riske atmak istemezler.
  • Fiyat artışlarındaki dengesizlikler yüzünden piyasa belirsiz ve karmaşık bir hal alır.
  • Para değerini kaybettiği için tüketim hacmi artar ve tasarruf hacmi daralır.
  • Yüksek enflasyonun ekonomi üzerindeki etkileri kişiler arasında büyük gelir farklılıkları oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin, ülkedeki yoksulluk artar ve gelir dağılımında görülen eşitsizlikler daha belirgin bir hal alır. Yoksullar daha yoksul ve zenginler daha zengin olup orta halli kesim yok olacaktır.