Çiftlik Hayvanları Hangileridir? Çiftlik Hayvanlarını Tanıyalım

Çiftlik Hayvanları Hangileridir? Çiftlik Hayvanlarını Tanıyalım

05/29/2021 0 Yazar: bilgisitem

Çiftlik hayvanları etinden, sütünden, derisinden, taşıma, koruma yeteneklerinden ya da diğer özelliklerinden faydalanılmak amacıyla çiftliklerde yetiştirilen canlılara verilen isimdir.

Çiftlik Hayvanlarını Tanıyalım

çiftlik hayvanlarını tanıyalım

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 50 hayvan türü çiftlik hayvanı olarak tanımlanmaktadır. Çiftlik hayvanları gıda, giyim ürünlerinin üretilmesi gibi çeşitli temel ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Belirtilmesi gereken önemli bir husus da çiftlik hayvanlarının ırklarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde yok olma riski ile karşı karşıya olmalarıdır. Dünya üzerinde yapılan çalışmalar bu hayvanların genlerinin korunabilmesi için umut vadetmektedir. Çiftlik hayvanları nelerdir? sorusunu cevaplayarak yazımıza devam edelim.

İhtiyaçlar doğrultusunda dünyada yaygın olarak üretilen ve faydalanılan çiftlik hayvanları şunlardır;

Boğa-Öküz -İnek-Buzağı-Sığır- Manda:

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği grubunda yer alırlar. Süt, et, damızlık ve derileri için yetiştirilirler.

Ördek:

Çiftlik hayvanları arasında yer alan ördeklerin yetiştiriciliği az maliyetlidir. Buna karşın kazancı oldukça fazladır. Kuluçka makineleri ile üretim gerçekleştirilir. Son dönemin en popüler çiftlik hayvanları arasında yer alırlar. Yumurtası ve eti için yetiştirilirler.

Hindi:

Dünyada en fazla hindi üreticiliği ABD, İtalya, İngiltere, Fransa ve İsrail’de yapılmaktadır. Özel bir şekilde bakım gerektirmemesi ile yetiştiricilikte tercih edilir. Eti için üretilmektedir. Değerli bir beyaz et kaynağıdır.

Horoz- Tavuk:

Dünya üzerinde son 15 yıldır en fazla yetiştirilen çiftlik hayvanları arasındadır. ABD yıllık 18 milyon 283 bin tonu geçen üretimi ile tavuk eti üretiminde ilk sırada yer alır. ABD’den sonra tavuk üretiminde üst sırlarda yer alan ülkeler; Brezilya, Çin, AB, Hindistan, Rusya, Meksika, Türkiye ve Arjantin’dir.

Kuzu- Koç-Koyun:

Eti, sütü, derisi ve yapağı için yetiştirilirler. Ülkemizde hemen her çiftlikte yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hayvanlar arasındadırlar. Koyun yetiştiriciliği meraya dayalı bir yetiştiricilik şeklidir.

Keçi-Oğlak:

Dünya genelinde keçi üretimi et üretimi bazında ele alınırsa yaklaşık olarak 8 milyon 66 bin ton civarındadır. Keçi eti maliyeti kuzu eti maliyetine göre daha düşüktür. Çiftlik hayvanlarından biri olan keçi; eti, sütü, derisi, gübresi ve tiftiği için yapılmaktadır.

Domuz:

Dinimizde etinin haram olması sebebiyle bu çiftlik hayvanı ülkemizde yaygın olarak yetiştirilmemektedir. Domuz üretiminde sektöründe lider olan ülkeler; Çin, Brezilya ve ABD’dir. Çin hem domuz üretiminde hem de tüketiminde bu ülkeler arasında ilk sırada yer alır. Üretken bir hayvan olması ve beslenmesinin kolay olması nedeniyle dünya genelinde üretimi artmaktadır.

At:

At yetiştiriciliği oldukça maliyetli bir sektör olmasına rağmen gelir oranı da yüksektir. Yük hayvanı ve cins yarış hayvanı olarak yetiştirilmektedirler. Uzun yıllardır at yetiştiriciliği, kaliteli taylar elde edilerek hipodrom yarışlarında kullanılmak için yapılmaktadır.

Eşek:

Genel olarak yük hayvanı olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda özellikle yabancı ülkelerden talebin artması nedeniyle sütü için de yetiştirilmeye başlanmıştır.

Tavşan:

Yünü ve eti için yetiştirilir. Fransa başta olmak üzere Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke tarafından yetiştirilir. Ülkemizde tavşan yetiştiriciliği çok yaygın olarak yapılmamaktadır.

Hazırladığımız  detaylı içeriğimizin ardından “Hayvanlar Alemi” kategorimizde yer alan diğer yazılarımızı da okumanızı öneririz.